Deleydenaer.nl - 'Aanbod jeugdhulp moet beter'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deleydenaer.nl
Sommige jongeren vluchten in de softdrugs als ze niet geholpen worden.
Sommige jongeren vluchten in de softdrugs als ze niet geholpen worden.

'Aanbod jeugdhulp moet beter'

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (RKC) blijkt dat gebrek aan passend aanbod als grootste knelpunt wordt ervaren door verwijzers naar jeugdhulp.

De oorzaken hiervan zijn het bestaan van wachtlijsten, het ontbreken van contracten met de juiste zorgaanbieders en het niet beschikbaar zijn van passende zorg.
Volgens de RKC is er nader onderzoek nodig om het verschil tussen vraag en aanbod in de jeugdhulp goed in kaart te brengen. Pas als bekend is waar zorg wordt gemist en tot welke problematiek dat leidt, kan gekeken worden naar maatregelen om dit op te lossen. Verder beveelt de RKC de raad aan om de professionals vooral de ruimte te laten om met elkaar afspraken te maken. Scherpere kaders gaan niet helpen.
Het aantal verwijzingen is sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 sterk gestegen. Voor de gemeenteraad is het lastig sturen op jeugdzorg omdat de juiste informatie vaak niet op het juiste moment komt.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>