Deleydenaer.nl - Van ondertekenen intentieovereenkomst met Bever nog geen sprake
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deleydenaer.nl
De panden van Noordwijk Marketing zijn volgens VolkerWessels een voorbeeld van het aanpakken van shameplekken. | Foto: WS
De panden van Noordwijk Marketing zijn volgens VolkerWessels een voorbeeld van het aanpakken van shameplekken. | Foto: WS
Politiek

Van ondertekenen intentieovereenkomst met Bever nog geen sprake

ronnie ♦ Begin dit jaar werd tot ieders verrassing door Bever Holding gemeld dat het concern zou willen samenwerken met de gemeente Noordwijk om 'vanuit een gedegen visie tot concrete invulling over te gaan van alle strategisch gelegen locaties van Bever in Noordwijk aan Zee'.

In april kwam er wederom een persbericht van Bever met de mededeling dat men een verkennende fase wilde afsluiten middels ondertekening van een intentieovereenkomst met hierin de rolverdeling tussen partijen, de projectstructuur, de tijdelijke voorzieningen, het ontwikkelvolume en de ontwikkellocaties.
Noordwijk toonde zich blij en het college bracht naar buiten dat met deze samenwerking een enorme impuls kon worden gegeven aan Noordwijk als 7 sterren badplaats en het vliegwiel kon zijn voor meer positieve ontwikkelingen. Daarna bleef het lange tijd stil. Behalve dat intussen bekend werd dat het bestemmingsplan plots veel meer ruimte bood aan de ontwikkeling van het Gat van Palace door Bever Holding. Van de beloofde ondertekening van een intentieovereenkomst werd nooit meer iets vernomen.


Resultaten

Inmiddels heeft wethouder Bakker bevestigd dat het allemaal niet verder heeft geleid dan tot 'regelmatig aan tafel zitten' met Bever Holding. En met partner VolkerWessels, het bedrijf dat inmiddels een samenwerking was aangegaan met Bever. En als bouwer uitvoering moet gaan geven aan diverse bouwplannen. De woordvoerder van VolkerWessels bevestigde ons dit allemaal. Hij benadrukte dat het daarbij niet gaat om een bepaald project maar dat het steeds gaat om alle locaties in Noordwijk. Hij bevestigde ook dat dit nog helemaal niet tot concrete aanpak heeft geleid. Ook van hem de verklaring dat van het ondertekenen van een door Bever aangekondigde intentieverklaring geen sprake is geweest. De woordvoerder benadrukt daarbij zij geen partij zijn. Omdat het slechts om samenwerking gaat tussen Bever Holding en VolkerWessels, waarbij eigenaar Bever Holding de zelfstandig beslissende partij is.


Op de vraag of het de intentie is dat er eindelijk een snelle aanpak komt van de zogenaamde 'shameplekken' komt een opvallend antwoord. De woordvoerder hierover: 'We zijn al bezig om bepaalde plekken aan te pakken. Een voorbeeld is het Vuurtorenplein waar twee panden nu zijn betrokken door Noordwijk Marketing'. De vraag is natuurlijk of het vestigen van nieuwe huurders aldaar de wens is van de gemeente. Concreet blijkt er na 8 maanden praten nauwelijks enige zichtbare winst te zijn behaald en lijkt de uitzichtloze situatie bij de manege, de Schoolstraat, Esplanada en het Vuurtorenplein voorlopig nog te blijven voortbestaan.


Rode cijfers

In augustus maakte het college van B&W bekend dat ze de € 200.000 aan dwangsommen zou gaan innen. Op onze vraag aan Volker Wessels of deze dwangsommen nu een negatieve rol spelen bij het tot stand komen van overeenstemming komt een ontkennend antwoord: 'Nee, dit is een zaak tussen Bever Holding en de gemeente.'
Interim-bestuurder van Bever Holding Hein van der Ploeg is eind juni opgestapt. Mogelijk omdat inmiddels is gebleken dat Bever Holding opnieuw rode cijfers moet publiceren. Er is in de eerste helft van 2016 een negatief resultaat behaald van € 859.915 als gevolg van negatieve exploitatie uit vastgoed en andere lasten. Het aandeel blijft wel stabiel en staat genoteerd op € 3,25. De vastgoedportefeuille van Bever Holding zou per 30 juni een waarde hebben van € 131,8 miljoen.

Vertrouwen

Wethouder Bakker kan niet veel meer vertellen dan dat er met regelmaat gesproken wordt. Hij noemt de vestiging van Noordwijk Marketing aan het Vuurtorenplein een specifieke zaak tussen huurder en verhuurder en dat dit nadrukkelijk los staat van gevoerd overleg. Hij vindt echter wel dat de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Hij ervaart de gesprekken als zeer constructief.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>