Deleydenaer.nl - Dode ijsvogel
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deleydenaer.nl
Natuur in de stad

Dode ijsvogel

Naar nu bekend geworden is in maart 2017 een bijzonder manuscript van één van de Pilgrim Fathers ontdekt. Schrijver Jeroen Windmeijer geeft komende zondag een lezing over dit belangwekkende document.

Door Rien van Vliet

De Pilgrim Fathers, stichters van Amerika en voor veel Amerikanen echte adel. Amerikanen die dat kunnen, zoals een aantal presidenten, laten zich dan ook graag voorstaan op hun afstamming van deze pioniers (en daarmee enkele Leidse families). Leiden speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van deze groep religieuze vluchtelingen want van 1609 tot 1620 woonden zij in onze stad, alvorens de grote oversteek naar de Nieuwe Wereld te maken om zo Amerika te stichten.

Onbekend

Er is al veel bekend over het wel en wee van de Pilgrim Fathers in Leiden. Nu is er echter onbekend manuscript boven water gekomen van één van de Pilgrims. Jeroen Windmeijer, schrijver van De Bekentenissen van Petrus en Het Pauluslabyrint en Piet van Vliet, bekend van het boek Voor de grote Oversteek, dat verhaalt over het verblijf van de Pilgrims in Leiden, hebben in het Leids gemeentearchief aan de Boisotkade een manuscript gevonden waarin een anonieme auteur de tot dan toe verborgen geschiedenis vertelt van de Pilgrim Fathers. Windmeijers nog uit te komen derde thriller heeft overigens de Pilgrim Fathers als onderwerp.

Hoe zijn jullie op dit tot nu toe onbekende manuscript gestuit?

'In 2020 is het vierhonderd jaar geleden dat de Pilgrims uit Leiden vertrokken,' vertelt Piet van Vliet, in het dagelijks leven werkzaam als Educatief Begeleider bij Naturalis. 'Dit gaat groots herdacht worden in Engeland, in de VS en natuurlijk ook in Leiden. In 2001 verscheen mijn boekje Voor de grote Oversteek. Voor een actualisering van het boekje deed ik onderzoek in het Leids Gemeentearchief. Terwijl ik een boek pakte, viel een ander boek op de grond. Het was net een scène uit een spannende film à la de Da Vinci Code. Ik pakte het boek op en zag dat een hoekje losgelaten had van een pagina die tegen een andere pagina vastgeplakt bleek. Tussen die twee pagina's bevond zich dus een bladzijde van dat manuscript! Zo hebben we twintig dichtbeschreven vellen gevonden. Het is een ooggetuigenverslag van een Engelse puritein die in het Jan Pesijnhofje woonde en in de nabijheid van John Robinson verkeerde, de leider van de Pilgrims.'

Jeroen, feit en fictie gaan hand in hand in jouw boeken. Het vinden van dit dagboek moet natuurlijk een prachtvondst geweest zijn.

''Voor mij was het letterlijk een geschenk uit de hemel natuurlijk,'' vertelt Jeroen Windmeijer enthousiast. ''Piet stelde me voor om dit manuscript op een ongewone wijze te publiceren, namelijk in een roman van mij. Dat verslag zou de basis vormen waaromheen ik dan een spannend verhaal zou schrijven. Als hij het document zou publiceren in een historisch tijdschrift lezen alleen specialisten het, maar met een roman bereik je een veel groter publiek natuurlijk! Ik was er onmiddellijk voor in. Net als in mijn andere boeken heb ik het weten te verbinden met Bijbelse thema's.''

Van Vliet: ''Jeroen hield me goed op de hoogte van zijn vorderingen en legde me zijn nieuwe hoofdstukken voor. Net als in zijn andere romans is hij er goed in geslaagd om feit en fictie op een aannemelijke manier met elkaar te vermengen. Nu het boek dan echt af is, kunnen we er mee naar buiten treden.''

Is er al een reactie uit Amerika gekomen?

''Nog niet. We hebben het allemaal nog een beetje onder de pet gehouden,'' legt Van Vliet uit, ''omdat we nog niet wisten of deze hele opzet zou slagen. De hoofdpersoon Peter de Haan blijft deze keer overigens niet alleen in Leiden, maar reist ook naar Boston en zelfs naar de Sinaï-woestijn.''

Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?

''Het is fascinerend materiaal,'' zegt Jeroen, met een geheimzinnig glimlachje. ''Ik wil niet te veel weggeven natuurlijk voordat mijn nieuwe boek Het Pilgrim Fathers Complot eind augustus in de winkel ligt. Eén van de dingen die ik me altijd afgevraagd heb, is waarom meer dan de helft van de Engelse puriteinen uiteindelijk in Leiden is achtergebleven. De redenen om te vertrekken, golden toch ook voor de achterblijvers? Laten we zeggen dat het manuscript onder meer op deze vraag een antwoord geeft.''

Wanneer en waar kunnen mensen jouw lezing bijwonen?

''Via mijn website jeroenwindmeijer.nl kunnen mensen zich per e-mail opgeven voor de lezing van aanstaande zondag. De precieze tijd en locatie worden nog bekend gemaakt. Dat hangt ook een beetje af van de belangstelling natuurlijk.''


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>