Activiteit: Ledenvergadering SJC wil meer duidelijkheid | Deleydenaer.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225572&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deleydenaer.nl
 • Alles
 • (4)
  Theater
 • (1)
  Muziek
 • (3)
  Evenement
 • (1)
  Cultuur
 • (1)
  Carnaval

Ledenvergadering SJC wil meer duidelijkheid

dinsdag 4 oktober 11:22 uur

• Nieuwe accommodatie wordt in 2020 gerealiseerd

bouwplannen ♦ In een extra ledenvergadering kwam het SJC-bestuur deze week met het voorstel om in te stemmen met de gepresenteerde nieuwbouwplannen en, zeker niet minder belangrijk, de financiële consequenties hiervan voor de vereniging.

Er was een belofte vanuit de politiek. Na de herinrichting van de Duinwetering zou het SJC-terrein aan de Lageweg nu heel snel worden aangepakt. De kersverse hoofdklasser kreeg uitzicht op een waardige accommodatie, een nieuw clubhuis, een nieuwe tribune en geen natuurgras meer maar allemaal kunstgrasvelden. Zodat het beoefenen van alle gewenste sportactiviteiten, ook voor de langere termijn, blijft gegarandeerd. Daarbij was de manier van werken aan de Duinwetering een voorbeeld en werd het uitgangspunt zo meldde voorzitter Herman Meijvogel 'gelijke monniken, gelijke kappen'.

Hij kon de vergadering vertellen dat er door het SJC-bestuur voorwaarden, wensen en eisen waren ingebracht. En dat ook de gemeente haar eisen en voorwaarden op tafel heeft gelegd. Daarbij was uitgangspunt dat het aantal te realiseren vierkante meters bepalend werd voor de financiële bijdrage van de voetbalclub. En dan dezelfde prijs zoals die bij de V.v. Noordwijk zou zijn gehanteerd.

Konijnenveiling

SJC zou op de beperkte ruimte dus de beschikking krijgen over alleen maar kunstgrasvelden. Naast deze velden en bijbehorende kleedruimtes gaat het om de verenigingsruimten. De voetbalclub wil kunnen groeien en alle bestaande activiteiten natuurlijk blijven organiseren. Omdat de sporthal wordt verkocht aan de gemeente is er behoefte aan een plek om o.a. de jaarlijkse Konijnenveiling in eigen huis te organiseren. En ook diverse vergaderruimten zijn noodzaak. SJC krijgt daarom de beschikking over de eerste etage van het nieuwe gebouw waaronder de kleedkamers en de gemeentelijke ruimtes komen. De nieuw te bouwen gemeentelijke sporthal kan door SJC slechts als huurder worden benut.

100 jaar

De eerdere prognose van de periode waarbinnen dit gerealiseerd zou worden is iets gewijzigd. Maar de gemeente Noordwijk wil nadrukkelijk dat SJC het 100-jarig bestaan in een nieuwe accommodatie kan vieren. September 1920 wordt daarom de deadline. Om bij de bouw geen zwaar bouwverkeer over de Schiestraat en dus door de kinderrijke omgeving te laten komen moest een uitweg worden gezocht. Daardoor zou niet alleen een heel voetbalveld lange tijd niet bruikbaar zijn en de planning moeten worden aangepast.

VVE

Na realisatie van de nieuwbouw moeten gemeente en voetbalclub zich verenigen in een wettelijk verplichte Vereniging Van Eigenaren. Dit laatste was aanleiding tot kritische vragen. Waarop door de voorzitter nog geen duidelijk antwoord kon worden gegeven. Hoewel er een sluitende meerjarenbegroting op tafel kwam bleken ook daarin een aantal vraagtekens. Die vooral te maken hadden met onduidelijkheden over de eerlijke verdeling van inbreng en verantwoordelijkheid in de toekomst.

Enthousiast

De aanwezige leden bleken in zijn algemeenheid toch bijzonder enthousiast over de plannen .Maar de vragen over de rolverdeling van beslissingsbevoegdheid tussen gemeente en SJC brachten nog geen duidelijke antwoorden op. Het bestuur vroeg de vergadering om op een later tijdstip een duidelijk antwoord te mogen geven.Vanuit de vergadering kwam het advies aan het bestuur om vooral op de ingeslagen weg door te gaan. Maar een fiat voor het aangaan van financiële verplichtingen werd heel nadrukkelijk afhankelijk gesteld van antwoorden en de uitkomsten van het hier voor noodzakelijke overleg.


deel deze activiteit

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225575&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225573&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deleydenaer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=230,231,232,233" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>